Çağrı Metni

Merhaba,

Binaları tasarlayan bizlerin, belki de çoğunlukla gözden kaçırdığı önemli bir faktör var: yangın. Çoğunlukla binaları estetik ihtiyaçlardan vazgeçmeden insan konforunu üst seviyede gerçekleştirecek özelliklerde tasarlamayı iş edinirken, belki başımıza gelme ihtimali düşük olduğunu sandığımız yangın emniyeti ile ilgili konuları ihmal edebiliyoruz. Hatta bunun çoğu zaman bir mimarın işi olmadığını düşünüyoruz. Yasal zorunluluklar olmasa, yangın emniyeti ile ilgili işler asla tasarımımızın bir parçası bile olmayacak.

Oysa İBB İtfaiye istatistikleri bunlardan başka veriler ortaya koyuyor. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen 121.259 itfai olayın 18.925’i direkt yangınla ilgilidir. Aynı istatistiklere göre 2021 yılında gerçekleşen 11.463 yapısal yangının 6.340’ının sadece konutlarda meydana geldiği belirtilmektedir.

Bu rakamlar başta içinde yaşadığımız binaları tasarlayan meslek insanları olarak mimarlara, sonra malzeme üreticilerine, ithalatçılarına ve uygulamacılara bu konuda sorumluluklarımızın bulunduğunu ve bu sorumlulukların ihmal edilemez olduğunu ifade etmektedir. Kuşkusuz sadece bizlerin değil, bu binalarda yaşayan insanların da yaşam alanları ile ilgili yangın emniyetiyle ilgili risklerin farkında olmaları da ayrıca büyük önem taşımaktadır.

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu, hem mimarlık hem de yangın emniyeti ara kesitinde pek çok konu başlığının bilimsel açıdan ele alınmasına olanak tanıyacaktır. Özellikle bir binanın tasarım süreci içinde yer alması gereken yangın önlemlerinin tasarımdan uygulamaya, kullanımdan restorasyona varıncaya dek nerede ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Gerek akademide üretilen bilimsel çalışmalar gerekse meslek profesyonellerinin uygulama deneyimleri ve hatta yaşanan yangınlardan çıkartılan dersler, bizlere yangın felaketine karşı daha iyi binalar tasarlamamız konusunda yol gösterecektir.

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu’nun bu önemli misyonu en iyi biçimde yerine getirmesini ve bu konuda bir başlangıç olmasını diliyorum.

Saygılarımla...

Doç. Dr. Nuri SERTESER